Prohlášení o přístupnosti Hlavní obsah Titulní strana

ANALGOSEDACE

Pro déle trvající a náročnější výkony/ implantace, chirurgické extrakce a zhotovení náročnějších protetických prací/ ošetření nespolupracujích dětí a silně stresovaných pacientů používáme ošetřování v tzv analgosedaci entonoxem. Principem je vdechování oxidu dusného/entonox/ před zahájením výkonu, kdy dojde k zejména k redukci bolesti u aplikace anestetika a nástupu anxiolytického účinku. pacient si náústek drží sám a vdechuje po dobu 2 min. tento plyn.Po aplikaci lokálního anastetika následuje další inhalace před samotným výkonem

Proč používat entonox:

  • rychlý nástup a ústup účinků během několika minut
  • efektivní úleva od krátkodobé bolesti
  • anxiolytický /odstranění stresu z výkonu/ účinek
  • minimální nutnost pozákrokového sledování

PÉČE O CHRUP DĚTÍ

ESTETICKÁ STOMATOLOGIE

Tuto péči poskytujeme jak v ordinaci, která je umístěna přímo v jedné škole, tak na naší klinice. Děti převzatí do naší péče jsou pravidelně zváni na preventivní prohlídky 2x ročně, jsou pravidelně fluorováni a to jak pomocí tablet, tak i v pozdějším věku pomocí fluorových gelů. Velký důraz je kladen na tzv. pečetění zubů, které je doposud nejdokonalejší prevencí kazu u stálých zubů.